معرفی پیچ خودکار واشردار مته ای :
پیچ خودکار واشردار سرمته ای همان‌طور که از نامش پیدا است به پیچ هایی استوانه ای شکل گفته می شود که در رأس آن ها یک عدد مته تعبیه شده است که اصلی ترین و مهم ترین نقش را در این نوع پیچ برعهده دارد. پیچ واشردار سرمته ای یکی از پرفروش ترین مدل های آن در صنعت پیچ و ابزارآلات است که امروزه بسیار موردتوجه صنعتگران و کاربران تکنولوژی صنعت واقع شده است. به موجب قرار گرفتن مته در اول پیچ واشردار سرمته ای، به هنگام استفاده از آن در جهت سوراخ و نفوذ کردن در قطعه مورد نظر باید از مته برقی استفاده شود. گل موجود در این نوع پیچ که در انتهای آن تعبیه شده است هم آچارخور و هم پیچ گوشتی خور است که به واسطه این دو قطعه، به راحتی می توان آن را باز و بسته نمود. به طور معمول یک عدد واشر پلاستیکی و فلزی متصل شده در کنار آن در انتهای پیچ تعبیه شده است که می تواند به عنوان یکی از مزیت های مهم این نوع پیچ معرفی شده و همچنین باعث سهولت فرایند کار می شود و موجب می شود تا پیچ به آسانی و بدون هرز شدن محکم و بسته شود. از این رو پیچ واشردار سرمته ای به یکی از کاربردی ترین و متداولترین پیچ ها در میان صنعتگران تبدیل شده است.

معرفی پیچ خودکار واشردار مته ای : پیچ خودکار واشردار سرمته ای همان‌طور که از نامش پیدا است به پیچ هایی استوانه ای شکل گفته می شود که در رأس آن ها یک عدد مته تعبیه شده است که اصلی ترین و مهم ترین نقش را در این نوع پیچ برعهده دارد. پیچ واشردار سرمته ای یکی از پرفروش ترین مدل های آن در صنعت پیچ و ابزارآلات است که امروزه بسیار موردتوجه صنعتگران و کاربران تکنولوژی صنعت واقع شده است. به موجب قرار گرفتن مته در اول پیچ واشردار سرمته ای، به هنگام استفاده از آن در جهت سوراخ و نفوذ کردن در قطعه مورد نظر باید از مته برقی استفاده شود. گل موجود در این نوع پیچ که در انتهای آن تعبیه شده است هم آچارخور و هم پیچ گوشتی خور است که به واسطه این دو قطعه، به راحتی می توان آن را باز و بسته نمود. به طور معمول یک عدد واشر پلاستیکی و فلزی متصل شده در کنار آن در انتهای پیچ تعبیه شده است که می تواند به عنوان یکی از مزیت های مهم این نوع پیچ معرفی شده و همچنین باعث سهولت فرایند کار می شود و موجب می شود تا پیچ به آسانی و بدون هرز شدن محکم و بسته شود. از این رو پیچ واشردار سرمته ای به یکی از کاربردی ترین و متداولترین پیچ ها در میان صنعتگران تبدیل شده است.
0
X