پیچ آچاری آهنی یکی از رایج ترین پیچ های به کار رفته در صنایع مختلف است با کاربردهای بسیار وسیع و گسترده به بازار عرضه می شود. این پیچ ظاهری استوانه ای شکل با گل شش پر دارد و شیارهایی به حالت مارپیچ به دور آن کشیده شده است که توسط آچار می توان در جهت بستن و محکم تر نمودن آن اقدام نمود. اصولاً از این نوع پیچ ای ساخته شده به سبب وجود درصد کمتری از کربن، در اتصال های کم فشار و مناطقی که از تنش و کشش بسیار کمی برخوردار است استفاده می شود.

پیچ آچاری آهنی یکی از رایج ترین پیچ های به کار رفته در صنایع مختلف است با کاربردهای بسیار وسیع و گسترده به بازار عرضه می شود. این پیچ ظاهری استوانه ای شکل با گل شش پر دارد و شیارهایی به حالت مارپیچ به دور آن کشیده شده است که توسط آچار می توان در جهت بستن و محکم تر نمودن آن اقدام نمود. اصولاً از این نوع پیچ ای ساخته شده به سبب وجود درصد کمتری از کربن، در اتصال های کم فشار و مناطقی که از تنش و کشش بسیار کمی برخوردار است استفاده می شود.

هیچ محصولی یافت نشد.

0
X