معرفی مهره آهنی
مهره آهنی دسته ای دیگر در اتصالات است که به شکل حفره یا استوانه ای رزوه شده طراحی می شود و عموماً یکی از کاربردی ترین مدل های مهره در صنایع مختلف است. این مهره حالت شش گوش یا شش پر دارد که در جهت بستن و محکم نمودن پیچ های آهنی استفاده می شود. این نوع مهره به تبعیت از پیچ آهنی و جنس و مدل آن آبکاری می شود. یعنی همان اندازه ای از گرید و کلاس که در تولید و ساخت پیچ آهنی به کار برده می شود در تولید این مهره نیز به همان شیوه خواهد بود.

معرفی مهره آهنی مهره آهنی دسته ای دیگر در اتصالات است که به شکل حفره یا استوانه ای رزوه شده طراحی می شود و عموماً یکی از کاربردی ترین مدل های مهره در صنایع مختلف است. این مهره حالت شش گوش یا شش پر دارد که در جهت بستن و محکم نمودن پیچ های آهنی استفاده می شود. این نوع مهره به تبعیت از پیچ آهنی و جنس و مدل آن آبکاری می شود. یعنی همان اندازه ای از گرید و کلاس که در تولید و ساخت پیچ آهنی به کار برده می شود در تولید این مهره نیز به همان شیوه خواهد بود.

هیچ محصولی یافت نشد.

0
X