مهره استیل
مهره استیل یکی دیگر از اتصالات تولید شده است که به صورت استوانه ای رزوه شده شش گوش ساخته می شود و از آن در جهت محکم نمودن و بستن پیچ های به کار رفته در صنعت اتصالات استفاده می شود. مهره استیل طبق استانداردهای تعین شده و مشخصی DIN934معادل ISO4032 و با خاصیت ضد زنگ بودن، یکی از پر کاربردی ترین مهره های به کاررفته در اتصالات است. این نوع مهره که به آن مهره استنلس استیل نیز گفته می شود در مقابل پیچ به عنوان یک جفت جدایی ناپذیر عمل می کند که در مواقع ضروری و بنا به اقتضای شرایط، می‌توانند از هم باز شوند.

مهره استیل مهره استیل یکی دیگر از اتصالات تولید شده است که به صورت استوانه ای رزوه شده شش گوش ساخته می شود و از آن در جهت محکم نمودن و بستن پیچ های به کار رفته در صنعت اتصالات استفاده می شود. مهره استیل طبق استانداردهای تعین شده و مشخصی DIN934معادل ISO4032 و با خاصیت ضد زنگ بودن، یکی از پر کاربردی ترین مهره های به کاررفته در اتصالات است. این نوع مهره که به آن مهره استنلس استیل نیز گفته می شود در مقابل پیچ به عنوان یک جفت جدایی ناپذیر عمل می کند که در مواقع ضروری و بنا به اقتضای شرایط، می‌توانند از هم باز شوند.
0
X