مهره کاسه نمدی
مهره کاسه نمدی یکی دیگر از فراورده های صنعتی ساخته بشر است که به همراه پیچ در صنایع مختلف به کارگرفته می شود. این مهره مشابه مهره های معمولی عمل می کند با این تفاوت که در ساختار و شکل متفاوت تری طراحی شده است. مهره کاسه نمدی حالت استوانه شش ضلع دارد که در درون آن دنده‌های متفاوتی تعبیه شده است. دنده های موجود در مهره کاسه نمدی اشکال متفاوتی دارند هر کدام می توانند در مصارف مختلف کاربردهای متفاوتی داشته باشند. یکی از تفاوت های اصلی این نوع مهره با مهره های معمولی، حالت برآمدگی سر مهره کاسه نمدی است که در داخل آن یک عدد واشر تفلونی تعبیه شده است.

مهره کاسه نمدی مهره کاسه نمدی یکی دیگر از فراورده های صنعتی ساخته بشر است که به همراه پیچ در صنایع مختلف به کارگرفته می شود. این مهره مشابه مهره های معمولی عمل می کند با این تفاوت که در ساختار و شکل متفاوت تری طراحی شده است. مهره کاسه نمدی حالت استوانه شش ضلع دارد که در درون آن دنده‌های متفاوتی تعبیه شده است. دنده های موجود در مهره کاسه نمدی اشکال متفاوتی دارند هر کدام می توانند در مصارف مختلف کاربردهای متفاوتی داشته باشند. یکی از تفاوت های اصلی این نوع مهره با مهره های معمولی، حالت برآمدگی سر مهره کاسه نمدی است که در داخل آن یک عدد واشر تفلونی تعبیه شده است.

هیچ محصولی یافت نشد.

0
X